Конкурс за лектори за „Дни на отворените врати в НПМГ“

October 08, 2017

Конкурс за лектори за „Дни на отворените врати в НПМГ“

НПМГ "Акад. Любомир Чакалов"

Здравейте, приятели на НПМГ!

Лятото бързо отминава и ние, възпитаниците на НПМГ, сме готови да ви представим новата си инициатива – „Дни на отворените врати в НПМГ“, 4-5 НОЕМВРИ 2017.

Във връзка с един от модулите на събитието НПМГ Алумни Клуб обявява Конкурс за лектори и презентатори. Очакваме заявления за презентации в следните области: математика, информатика и информационни технологии, природни науки, хуманитаристика, професионално и кариерно ориентиране и развитие, изкуство.

Как да станете лектор или презентатор за Дните на отворените врати? Изпратете ни следните следните документи:

1. Кратко представяне за себе си (образование, професионална област, сфера на научни/професионални интереси и занимания);

2. Тема и резюме на лекцията/семинара/уъркшопа, който искате да представите (не повече от 100 думи);

3. Информация за необходими ресурси (тук е мястото да ни уведомите за всичко, което трябва да бъде осигурено за протичането на вашата лекция, семинар или уъркшоп).

Изпращайте кандидатурите си на имейл-адрес: npmgalumniclub@gmail.com

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КАНДИДАТУРИ: 08.10.2017