Управителен съвет

Пламен Иванов – Председател

Борис Илиев – Зам. – председател

Мария Горинова – Секретар

Пламен Иванов завършва НПМГ през 2012 г. с профил Математика. През 2015 получава бакалавърска степен по Математика от Университета в Кеймбридж, а година по-късно магистратура по Физика от същия университет. В момента следва докторантура по Теоретична физика в Университета в Оксфорд. Докторантурата му е свързана с плазмена физика и реактори за контролиран термоядрен синтез. През март 2017 става един от учредителите на НПМГ Алумни Клуб.

Борис Илиев завършва Националната природо-математическа гимназия през 2013 г. В момента следва българска и чешка филология в Софийския университет. Занимава се с изследователска работа в областта на теорията на литературата и българската средновековна литература. През учебната 2014/2015 г. води лекционен курс в НПМГ, посветен на творчеството на Дж. Р. Р. Толкин и К. С. Луис. Съучредител на НПМГ Алумни Клуб.

Мария Горинова завършва НПМГ през 2012 г. с профил Математика. През 2015 г. завършва университета в Кеймбридж, специалност компютърни науки. Тя трупа опит в различни сфери на компютърните науки – формална верификация, автоматичен синтез на програми и машинно самообучение благодарение на стажовете си в Microsoft Research, както и работата и като асистент в Кеймбридж. Текущо, Мария е докторант в университета в Единбург, където работи над машинно самообучение и вероятностния език за програмиране Stan. Тя е един от учредителите на НПМГ Алумни Клуб.

За контакт:

За контакт:

За контакт:

Мария Мичева – Касиер

Виктория Христова – Координатор алумни мрежа

Наско Стаменов – Член на УС

Мария Мичева завършва НПМГ през 2014 година с профил химия и биология. След това продължава образованието си във Физическия факултет към Софийски университет ,,Св. Климент Охридски”. През 2018 завършва бакалавърската програма по медицинска физика. Участва в провеждането и на изследвания в областта на фотофизиката.

Виктория Христова завършва Националната природо-математическа гимназия през 2017 г. Тя е дългогодишен състезател в областта на биологията, участвала в множество международни форуми и състезания, сребърен медалист на Европейската олимпиада по природни науки 2015 г. в Австрия и бронзов медалист на Международната олимпиада по биология 2016 г. във Виетнам. В момента Виктория е студент по молекулярна биология в University College London. Занимава се с активна подготовка на олимпийци по биология. Учредител и председател на НПМГ Алумни Клуб от март 2017 г.

Наско Стаменов завършва Националната природо-математическа гимназия през 2011 г. Завършил химия във Факултета по химия и фармация на Софийския университет. Няколко години помага в подготовката на отбора на НПМГ за националната олимпиада по химия. Занимава се с комуникация на науката, а от септември 2017 г. е и редовен учител по химия в Гимназията.

За контакт:

За контакт:

За контакт:

Александър Иванов – Член на УС

Александър Иванов завършва НПМГ през 2011 година с профил Биология. Многократен участник в Националната олимпиада по биология и двукратен участник в подбора за Международната олимпиада по биология. Завършва специалност “Биохимия и молекулярна биология” в Биохимическия Факултет на Оксфордския университет през 2015 година и става магистър по “Невронаука” през 2016. От 2016 година е докторант във Факултета по анатомия, физиология и генетика в Оксфорд, където изучава начина, по който невроните в мозъка кодират звукова информация. Носител е на престижната стипендия “Christopher Welch”, присъждана преди на трима Нобелови лауреати. Почетен президент на Българското студентско общество в Оксфордския университет. Заедно с Пламен Иванов създава идеята за НПМГ Алумни Клуб и е един от учредителите на клуба.

За контакт: