Присъединете се

Ако сте завършили НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, вие имате право да бъдете редовен член на НПМГ Алумни Клуб.

Моля прочетете инструкциите за регистрация в Клуба преди да започнете попълването на формуляра.

Какво е нужно, за да станете част от нас?

1. Попълнен електронен формуляр за членство

2. Платен първи членски внос за технически цели около Вашето присъединяване – повече прочетете в инструкциите

3. Решение на УС, за което ще бъдете лично уведомени и получаване на членска карта

Ако сте настоящ или бивш преподавател, бивш член на ръководството на училището или родител на настоящ или завършил възпитаник на НПМГ, можете да станете почетен член на НПМГ Алумни клуб. Кандидатите за почетни членове се номинират от един или повече членове на УС и получават лична покана за членство.

Лични данни

Данни за контакт

Данни за кандидатура за членство

Диплома за завършено средно образование

Прикачи