Кои сме ние?

Националната природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов” е училище с над 50-годишна история, традиции и култура, които винаги са насърчавали творческото мислене и стремежа към познание. Доказателство за това са постиженията и успехите на възпитаниците на гимназията, постигнати на национално и международно ниво. НПМГ е успяла да се докаже като едно от водещите български училища, подготвящи учени, лекари, преподаватели и други висококвалифицирани професионалисти с реализация по света и у нас. В момента те са разпръснати по различни краища на света – в университети, престижни фирми и институти.

Каузата на НПМГ Алумни Клуб е да направим така, че НПМГ никога да не завършва с 12-ти клас.

Тук можете да се запознаете с НПМГейци от над 30 випуска назад!

МИСИЯ – ЗАЩО СЪЗДАДОХМЕ НПМГ АЛУМНИ КЛУБ?

НПМГ Алумни Клуб представлява организация, която има за цел да подкрепя образованието, интелектуалните предизвикателства и културното развитие на млади хора, свързани с нашата гимназия.

Създадохме НПМГ Алумни Клуб като продължение на кампанията #НеПипайМоятаГимназия, кампанията която обедини над 30 випуска НПМГейци в името на една обща кауза – съхраняване на традициите и културата на НПМГ.

ЦЕЛИ – КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА НПМГ АЛУМНИ КЛУБ?

1. Осъществяване на контакт и изграждане на мрежа със завършили възпитаници на Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

2. Интеграция в учебния процес в НПМГ на извънкласни/класни дейности, целящи насърчаване интереса на учениците в областта на природните науки и математиката

3. Формиране и подкрепа на чувството за академизъм и креативност в гимназиалния живот на учениците от НПМГ